Zend Guard og IonCube understøttes

Gigahost støtter nå PHP-modulene IonCube og Zend Guard Loader.

Noen PHP-systemer krever enten IonCube eller Zend Guard Loader for å fungere fordi de er beskyttet av en slags DRM. Vi har hittil ikke kunnet tilby disse utvidelsene fordi vi ikke ønsker å avvikle lukket software på alle våre kunders websider. Derfor har vi utviklet en måte hvor man kan slå PHP-utvidelser av og på for hver webside, slik at dette kan være opp til hver enkelt kunde.

IonCube and Zend Guard Loader kan slås på i kontrollsenteret for hvert enkelt domene, og berører kun det enkelte domene på din egen bruker.

Som en ekstra nyhet tilbyr vi nå også PHP 5.5 (beta 3). Da PHP 5.5 ikke er ferdig utviklet, anbefaler vi at man kun bruker det til test eller til utvikling av nye sites som skal bruke PHP 5.5. Det forventes at PHP 5.5 bli utgitt i ferdigversjon i løpet av sommeren.