Czy Gmail odrzuca Twoje e-maile?

Jeśli ostatnio zaczęły pojawiać się komunikaty o błędach podczas wysyłania wiadomości e-mail na adresy Gmail, może to być spowodowane brakiem uwierzytelnienia SPF lub DKIM dla domeny nadawcy.

SPF (Sender Policy Framework) i DKIM (DomainKeys Identified Mail) to metody używane do uwierzytelniania twoich e-maili, zapewniające, że nie są one oznaczane jako spam lub odrzucane przez serwer odbierający.

Komunikaty o błędach, które możesz napotkać, wyglądają następująco:

<example@gmail.com>: host gmail-smtp-in.l.google.com[142.251.9.26] said:
  550-5.7.26 This mail is unauthenticated, which poses a security risk to the
  550-5.7.26 sender and Gmail users, and has been blocked. The sender must
  550-5.7.26 authenticate with at least one of SPF or DKIM. For this message,
  550-5.7.26 DKIM checks did not pass and SPF check for [example.com] did
  not 550-5.7.26 pass with ip: [46.183.139.199]. The sender should visit
  550-5.7.26 https://support.google.com/mail/answer/81126#authentication for
  550 5.7.26 instructions on setting up authentication.

W przypadku domen zarządzanych w Gigahost, włączenie SPF jest prostym procesem:

 1. Zaloguj się do Panelu Kontrolnego Gigahost.
 2. Kliknij na sekcję "Domeny".
 3. Wybierz domenę, z którą masz problemy.
 4. Kliknij na zakładkę "DNS".
 5. Przewiń w dół i wybierz "Ochronę SPF Gigahost" z menu rozwijanego.
 6. Zapisz zmiany, aby zaktualizować ustawienia DNS.

Pamiętaj, że wprowadzenie zmian może zająć trochę czasu, ale po kilku godzinach powinieneś być w stanie dostarczać e-maile na adresy Gmail.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek trudności podczas tego procesu, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem wsparcia.