Avviser Gmail e-postene dine?

Hvis du nylig har begynt å motta feilmeldinger når du sender e-poster til Gmail-adresser, kan det skyldes mangel på SPF eller DKIM-autentisering for avsenderdomenet ditt.

SPF (Sender Policy Framework) og DKIM (DomainKeys Identified Mail) er metoder som brukes for å autentisere e-postene dine, for å sikre at de ikke blir merket som spam eller avvist av mottakerserveren.

Feilmeldingene du kan møte ser slik ut:

<example@gmail.com>: host gmail-smtp-in.l.google.com[142.251.9.26] said:
  550-5.7.26 This mail is unauthenticated, which poses a security risk to the
  550-5.7.26 sender and Gmail users, and has been blocked. The sender must
  550-5.7.26 authenticate with at least one of SPF or DKIM. For this message,
  550-5.7.26 DKIM checks did not pass and SPF check for [example.com] did
  not 550-5.7.26 pass with ip: [46.183.139.199]. The sender should visit
  550-5.7.26 https://support.google.com/mail/answer/81126#authentication for
  550 5.7.26 instructions on setting up authentication.

For domener administrert hos Gigahost er det enkelt å aktivere SPF:

 1. Logg inn på Gigahost-kontrollsenteret.
 2. Klikk på "Domener" -delen.
 3. Velg domenet du har problemer med.
 4. Klikk på "DNS"-fanen.
 5. Rull ned og velg "Gigahost SPF-beskyttelse" fra rullegardinmenyen.
 6. Lagre endringene for å oppdatere DNS-innstillingene dine.

Merk at det kan ta litt tid før endringene trer i kraft overalt, men etter noen timer bør du kunne sende e-post til Gmail-adresser.

Hvis du møter noen problemer under denne prosessen, er du alltid velkommen til å kontakte vår support.