En melding fra Gigahost Public Service :)

Noen ganger sender ut viktige meldinger til våre kunder, f.eks hvis hosting-kontoen eller et domene er ved å utløpe, eller hvis det er andre viktige forhold omkring kontoen. Og hvis man skulle glemme passordet til sin Gigahost-konto er kontaktopplysningene den eneste måte å få adgang til kontoen igjen. Derfor er det viktig at opplysningene er korrekte.

Noen ganger ser vi allikevel at det står en gammel eller ugyldig email-adresse registrert for en konto. Dette kan bety at kontoen blir deaktivert fordi våre påminnelses-mails ikke kommer fram, eller at andre viktige meldinger ikke kommer fram. Sjekk derfor at kontaktopplysningene som er angitt i kontrollsenteret er korrekte:

  1. Logg inn i Control Center
  2. Velg "Innstillinger" og deretter "Personlige opplysninger"
  3. Kontroller at både email, adresse og telefonnummere er korrekt angitt.

Hvis man glemmer koden til en Gigahost-konto og ikke kan skape kontakt til de adressene som er gitt i kontaktopplysningene, vil man miste adgang til kontoen og de private data som ligger på den. Dette er naturligvis fordi vi (for din egen sikkerhets skyld) ikke vil utlevere informasjon til andre enn den som eier kontoen.

Benytt derfor denne muligheten til å dobbeltsjekke at kontaktopplysningene for din konto er helt up-to-date.