Advarsel mot Domain Registry of America

Advarsel mot Domain Registry of America

Mange eiere av .com/.net/.org domener mottar brev fra Domain Registry of America som også går under navnet Domain Renewal Group. Dette firmaet lever av å undersøke når folks domener løper ut, og å sende regninger til dem for å fornye domenene. Hvis betaler regningen, vil de prøve på overføre domenet til deres tjeneste, og hvis man gjennomfører overførselen skal man betale domenene via dem framover, og det til en betydelig høyere pris.

Søker man etter Domain Registry of America på Federal Trade Commission.

Vi anbefaler derfor at man bare destruerer disse brevene etterhvert som man får dem. Når domenene dine skal fornyes vil du automatisk få en email fra Gigahost. Det er ikke nødvendig å betale til andre enn oss for .com/.net/.org domener.

Hvis du er tvil om at et skriv du har mottatt er gyldig, er du alltid velkommen til å videresende det til vår customer support og spørre om vi kjenner noe til det.