Afviser Gmail dine e-mails?

Hvis du i den seneste tid er begyndt at få fejlmeddelelser retur, der minder om nedenstående, når du sender mails til Gmail-adresser, kan det måske skyldes manglende SPF eller DKIM for afsenderdomænet.

SPF (Sender Policy Framework) og DKIM (DomainKeys Identified Mail) er metoder, der bruges til at godkende dine e-mails, så de ikke markeres som spam eller afvises af modtagerens server.

De fejlmeddelelser, du kan støde på, ser sådan ud:

<example@gmail.com>: host gmail-smtp-in.l.google.com[142.251.9.26] said:
  550-5.7.26 This mail is unauthenticated, which poses a security risk to the
  550-5.7.26 sender and Gmail users, and has been blocked. The sender must
  550-5.7.26 authenticate with at least one of SPF or DKIM. For this message,
  550-5.7.26 DKIM checks did not pass and SPF check for [example.com] did
  not 550-5.7.26 pass with ip: [46.183.139.199]. The sender should visit
  550-5.7.26 https://support.google.com/mail/answer/81126#authentication for
  550 5.7.26 instructions on setting up authentication.

For domæner, der administreres hos Gigahost, kan du heldigvis let aktivere SPF i Gigahost-kontrolcenteret. Vi har lavet denne lille step-by-step-guide, der viser, hvordan dette gøres.

Bemærk, at der kan gå lidt tid, før ændringerne træder i kraft alle steder, men efter et par timer bør udfordringerne med at kunne levere mails til Gmail-adresser være fortid.

Skulle du have spørgsmål, eller oplever du problemer undervejs i processen, så er du altid velkommen til at kontakte vores support.